En del af dagtilbuddet ØST

Velkommen til Teglhuset

Fokus på fællesskab, nærvær, leg, læring og udeliv.

Hverdagen

Hverdagen i dagtilbuddet

Vi er aldersopdelt i 3 grupper, alt efter hvor gamle jeres børn er.

Børnehaven åbner kl. 06.10 – 16.50 og til kl. 16 om fredagen.

Vi er en traditionsrig børnehave, der arbejder med struktur der er genkendeligt for børnene.

Vi arbejder dagligt med de styrkede pædagogiske lærerplaner.

Hele personalegruppen er uddannet i ICDP, der em anerkendende tilgang til børn og forældre.

_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_062 (1)
_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_051 (1)

Naturen

Naturen i fokus

Vi vægter at bruge naturen i vores børnehave. Vores legeplads byder på høns og natur autentisk læringsmiljø.

_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_054 (1)

Udvikling

Leg og læring

Vi arbejder målrettet med læring gennem leg.

_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_018 (1)